Jørgen Rudolf Bech (1886-1971) – Erindringer 1886-1911

 Givet til og renskrevet af Ove Ernst Kann, der tillige har suppleret med oplysninger om tiden efter 1911.  “Mindet lader som ingenting er dog et lønligt kildespring.”  Kun få herregårde er i løbet af de godt halvhundrede år siden 1900 blevet mishandlet og forandret i landskabelig henseende som mit kære barndomshjem TÅRNBORG ved Korsør, og […]